loader

Vi tänker nytt för stora och små företag

Vi på min ekonomichef kan ekonomiadministration oavsett om du är ett litet eller stort företag. Vi tänker nytt och försöker anpassa oss till ny teknik och de önskemål som du har. Vi har avtal med de viktigaste e-ekonomisystem leverantörerna och har vi inte ett avtal med din leverantör försöker vi teckna ett.

Vi har arbetat med ekonomiadministration från både bank och företagssida vilket gett oss en stor förståelse / kunskap om hela värdekedjan från företag till bank, inklusive system, bokföring och skatteregler med mera. Vi har i våra yrkesroller varit ansvarig för all koncernredovisning, visst styrelsearbete och huvuddelen av kontakter med banker / finansiärer samt revisorer. Vi har tillsammans stor projektledarerfarenhet och har lett flera projekt av varierande storlek, där kunskapen om redovisning, skatt, finans och cash management var/är väsentlig.